RMAN Recovery Catalog oluşturma

Selamlar,

Bu makalede RMAN recovery catalog oluşturucaz. Recovery Catalog ile birden fazla database’in backup metadatasını tek bir database’de tutabiliriz. Aslında backup’larımızın kendisi kadar backup metadatası da önemlidir. Normal şartlar altında backup metadatası control file’da tutulurken catalog ile bu bilgiler bir database’de saklanır. Ek olarak catalog içinde backup script’leri saklanabilir ve farklı database’lerde çalıştırılabilir. Adım adım recovery catalog oluşturulmasına bakalım;

 

1. rec_cat adında bir tablespace oluşturuyorum.

CREATE TABLESPACE rec_cat DATAFILE 
'+DATA' SIZE 100M AUTOEXTEND ON NEXT 10M MAXSIZE 1024M
LOGGING
PERMANENT
EXTENT MANAGEMENT LOCAL AUTOALLOCATE
BLOCKSIZE 8K
SEGMENT SPACE MANAGEMENT AUTO
FLASHBACK ON;

2. Catalog user’ı olarak CAT adında bir user oluşturuyorum.

CREATE USER cat IDENTIFIED BY cat12345
DEFAULT TABLESPACE rec_cat
TEMPORARY TABLESPACE "TEMP"
QUOTA UNLIMITED ON rec_cat;

3. CAT user’ına gerekli hakları ve ‘RECOVERY_CATALOG_OWNER’ rolünü veriyorum.

GRANT CONNECT,RESOURCE TO cat;
GRANT "RECOVERY_CATALOG_OWNER" TO CAT;
ALTER USER CAT DEFAULT ROLE "RECOVERY_CATALOG_OWNER";

4. RMAN’e CAT user’ı ile bağlanıp catalog oluşturuyorum.

[oracle@x3n1 wallet]$ rman catalog cat/cat12345
Recovery Manager: Release 11.2.0.4.0 - Production on Sat Sep 13 12:56:56 2014
Copyright (c) 1982, 2011, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved.
connected to recovery catalog database
RMAN> create catalog;
recovery catalog created

5. Artık database’e ve catalog’a bağlanabilirim.

[oracle@x3n1 wallet]$ rman target / catalog cat/cat12345
Recovery Manager: Release 11.2.0.4.0 - Production on Sat Sep 13 12:59:18 2014
Copyright (c) 1982, 2011, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved.
connected to target database: ORCL (DBID=1384901735)
connected to recovery catalog database
Başka Lokasyondaki Database’i catalog’a eklemek;
[oracle@x3n1 wallet]$ rman target / catalog cat/cat12345@CATALOGDB
Recovery Manager: Release 11.2.0.4.0 - Production on Sat Sep 13 12:59:18 2014
Copyright (c) 1982, 2011, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved.
connected to target database: ORCL (DBID=1384901735)
connected to recovery catalog database
RMAN> register database;

Kolay gelsin.

Oracle Wallet konfigürasyonu

Selamlar,

bu makalede Oracle’ın Wallet aracını kullanarak password girmeden database’e ve rman’e bağlanacağız.

Oracle Wallet 10G R2 ile çıkmış olan küçük ve konfigürasyonu çok basit bir araçtır. Tek amacı içerisine eklenen password’leri şifreleyerek sakmaktır. Bu sayede database’e bağlanırken veya rman ile backup alırken (örn. crontab’daki script ile) password’u açık bir şekilde kullanmak zorunda kalmayız. Konfigürasyona şu şekilde.

1. tnsnames.ora dosyasına yeni bir alias eklenir

BCKP=
 (DESCRIPTION =
  (ADDRESS = (PROTOCOL = TCP)(HOST = db.local)(PORT = 1521))
  (CONNECT_DATA =
   (SERVER = DEDICATED)
   (SERVICE_NAME = orcl.local)
  )
 )

2. sqlnet.ora dosyasına aşağıdaki satırları eklenir. (sqlnet.ora, tnsnames.ora dosyası ile aynı dizinde olmalıdır.)
Bu adımda directory düzgün bir şekilde verilmelidir. Bu directory’e az sonra wallet create edeceğiz. Herhangi bir dizin gösterilebilir.

WALLET_LOCATION = 
 (SOURCE = (METHOD = FILE) 
 (METHOD_DATA = 
 (DIRECTORY = /u01/app/oracle/product/11.2.0/db_1/wallet))) 
SQLNET.WALLET_OVERRIDE = TRUE 
SSL_CLIENT_AUTHENTICATION = FALSE

3. Database’de user oluştur.

create user bckp identified by bckp1234;
grant dba to bckp;
grant sysdba to bckp;

4. Wallet oluştur.
Wallet oluştururken yeni bir şifre oluşturmanızı isteyecektir. Bu şifre ileride wallet ile ilgili işlemleri yapmak için kullanılacak.
Not: Bu şifre ile wallet’a kayıtlı user’lar görülebilir ancak password’leri görmek mümkün değildir.

mkstore -wrl /u01/app/oracle/product/11.2.0/db_1/wallet -create

Okumaya devam et

Solaris 10 – swap alanı görüntüleme/ekleme

Selamlar,

bu makalede Solaris 10 işletim sistemine swap alanı ekliyicez. İşleme başlamadan önce mevcut swap alanı boyutunu kontrol ediyorum.

bash-3.2# swap -l
 swapfile dev swaplo blocks free
 /dev/dsk/c0d0s1 102,1 8 1060280 1060280
bash-3.2# swap -s
total: 307796k bytes allocated + 130032k reserved = 437828k used, 2579812k available

Daha sonra aşağıdaki adımları izliyorum ve swap alanım oluşuyor. (Not: mkfile komutundan sonra işlem bitmeden bir sonraki adıma geçmeyin.)

bash-3.2# cd /
bash-3.2# mkdir swap
bash-3.2# cd swap
bash-3.2# mkfile 3000m swapfile1
bash-3.2# swap -a /swap/swapfile1

swap dizinine ‘swapfile1′ isimli dosyam başarılı şekilde oluşturuldu.

bash-3.2# ls -l
 total 6147024
 -rw------T 1 root root 3145728000 Jul 10 10:26 swapfile1

Aşağıdaki komutlar ile tekrar swap alanını kontrol ediyorum.

bash-3.2# swap -l
 swapfile dev swaplo blocks free
 /dev/dsk/c0d0s1 102,1 8 1060280 1060280
 /swap/swapfile1 - 8 6143992 6143992
bash-3.2# swap -s
 total: 1128024k bytes allocated + 758136k reserved = 1886160k used, 3352396k available

Başarılı şekilde swap alanı ekledik.

Kolay gelsin.

Hostname Değiştirme (Linux)

Selamlar,

bu makalede sanal makinamda kurulu olan OEL 6.5’in hostname’ini değiştiricem.

Aşağıdaki adımları izliyorum;

/etc/sysconfig dizini altındaki network dosyasını editliyorum.

[root@machine02]# vi /etc/sysconfig/network
NETWORKING=yes
HOSTNAME=machine02

ve HOSTNAME kısmını aşağıdaki gibi değiştiriyorum.

NETWORKING=yes
HOSTNAME=production

sistemi reboot ediyorum.

[root@machine02]# reboot

kontrol ediyorum.

[root@machine02]# hostname
production

Kolay gelsin.

killsession.sql

Selamlar,

bu makalede database’deki açık session’ları kill etmek için yazdığım script’i paylaşıcam. Script oldukça basit;

DECLARE
 CURSOR c1 IS
 SELECT sid, serial# FROM v$session WHERE USERNAME = upper('&1');
BEGIN
 FOR rec IN c1 LOOP
 EXECUTE IMMEDIATE 'alter system kill session ''' || rec.sid || ',' || rec.serial# || ''' immediate';
 END LOOP;
END;
/

Parametre olarak herhangi bir user vermek yeterli;

SQL> @killsession.sql hr
old 3: SELECT sid, serial# FROM v$session WHERE USERNAME = upper('&1');
new 3: SELECT sid, serial# FROM v$session WHERE USERNAME = upper('hr');

PL/SQL procedure successfully completed.

hr user’ı ile açtığım session’ı kontrol ediyorum.

[oracle@grid scripts]$ sqlplus hr/hr
SQL*Plus: Release 11.2.0.4.0 Production on Sun Jun 29 15:06:41 2014
Copyright (c) 1982, 2013, Oracle. All rights reserved.
Connected to:
Oracle Database 11g Enterprise Edition Release 11.2.0.4.0 - 64bit Production
With the Partitioning, Automatic Storage Management, OLAP, Data Mining
and Real Application Testing options
SQL>
SQL> select * from dual;
select * from dual
 *
ERROR at line 1:
ORA-03135: connection lost contact
Process ID: 3445
Session ID: 61 Serial number: 5

Görüldüğü gibi hr user’ının açık session’ı kill edildi.

Kolay gelsin.

VNC Server Yapılandırması

Selamlar,

bu makalede linux üzerinde VNC server yapılandırılmasını anlatıcam. VNC server’ı teamviewer uygulamasına benzetebiliriz. VNC ile uzaktaki bir server’a sanki makinenin başındaymış gibi bağlanabilirsiniz. Bu kurulum için izlenecek adımlar aşağıdaki gibi;

1. linux server’a gerekli rpm’ler yüklenir
2. yeni bir user oluşturulur (mevcuttaki bir user ile de yapılabilir)
3. VNC server’ın config dosyasına user ile ilgili bilgiler girilir
4. VNC server şifresi belirlenir
5. VNC server servisi başlatılır
6. Herhangi bir tool yardımı ile uzaktaki server’a bağlanılır.

Şimdi başlayalım.

1. tigervnc-server isimli paketi yüklüyorum.

[root@rac1 ~]# yum install tigervnc-server
Downloading Packages:
tigervnc-server-1.1.0-8.el6_5.x86_64.rpm | 1.1 MB 00:01
warning: rpmts_HdrFromFdno: Header V3 RSA/SHA256 Signature, key ID ec551f03: NOKEY
Retrieving key from http://public-yum.oracle.com/RPM-GPG-KEY-oracle-ol6
Importing GPG key 0xEC551F03:
 Userid: "Oracle OSS group (Open Source Software group) <build@oss.oracle.com>"
 From : http://public-yum.oracle.com/RPM-GPG-KEY-oracle-ol6
Is this ok [y/N]: y
Running rpm_check_debug
Running Transaction Test
Transaction Test Succeeded
Running Transaction
 Updating : tigervnc-server-1.1.0-8.el6_5.x86_64 1/2
 Cleanup : tigervnc-server-1.1.0-5.el6_4.1.x86_64 2/2
 Verifying : tigervnc-server-1.1.0-8.el6_5.x86_64 1/2
 Verifying : tigervnc-server-1.1.0-5.el6_4.1.x86_64 2/2
Updated:
 tigervnc-server.x86_64 0:1.1.0-8.el6_5
Complete!

2. yeni kullanıcı oluşturuyorum.

[root@rac1 ~]# useradd erman

Okumaya devam et

Manual script ile database oluşturmak

Selamlar,

bu makalede herhangi bir GUI kullanmadan (örn: dbca) sadece manual script kullanarak database create etmeyi anlatacağım. Kuruluma başlamadan önce izleyeceğimiz adımları özetleyelim;

Ön hazırlıklar;

 1. OS hazırlanır
 2. database software kurulur

Database’in oluşturulması;

 1. yeni instane için sid belirlenir.
 2. minimum gereksinimleri karşılayacak bir pfile oluşturulur.
 3. gerekli dizinler oluşturulur.
 4. createdb.sql yazılır.
 5. database pfile ile nomount modda açılır
 6. createdb.sql çalıştırılır.
 7. dinamik performans view’leri ve synonym’ler için ilgili script’ler çalıştırılır.
 8. database open modda açılır.

Şimdi adımları tek tek uygulayalım.
Okumaya devam et