Exadata X6-2 EF (1/8) MBPS and IOPS results

Selamlar,

bir müşterimizde Exadata X6-2 EF 1/8 kurumunu gerçekletirdik. Aşağıdaki Flash disklerinin calibrate sonuçlarını görebilirsiniz.

Aggregate random read throughput across all flash disk LUNs: 17143 MBPS
Calibrating flash disks (read only, note that writes will be significantly slower) ...
LUN 0_0  on drive [NVME_0 ] random read throughput: 2,774.00 MBPS, and 281609 IOPS
LUN 0_1  on drive [NVME_1 ] random read throughput: 2,561.00 MBPS, and 264244 IOPS
LUN 0_10 on drive [NVME_10] random read throughput: 2,510.00 MBPS, and 275078 IOPS
LUN 0_3  on drive [NVME_3 ] random read throughput: 2,641.00 MBPS, and 287430 IOPS
LUN 0_4  on drive [NVME_4 ] random read throughput: 2,761.00 MBPS, and 290047 IOPS
LUN 0_6  on drive [NVME_6 ] random read throughput: 2,717.00 MBPS, and 284153 IOPS
LUN 0_7  on drive [NVME_7 ] random read throughput: 2,234.00 MBPS, and 255161 IOPS
LUN 0_9  on drive [NVME_9 ] random read throughput: 2,658.00 MBPS, and 287121 IOPS

Aggregate random read throughput across all flash disk LUNs: 14751 MBPS
Calibrating flash disks (read only, note that writes will be significantly slower) ...
LUN 0_0  on drive [NVME_0 ] random read throughput: 2,424.00 MBPS, and 262190 IOPS
LUN 0_1  on drive [NVME_1 ] random read throughput: 2,364.00 MBPS, and 250677 IOPS
LUN 0_10 on drive [NVME_10] random read throughput: 2,462.00 MBPS, and 266873 IOPS
LUN 0_3  on drive [NVME_3 ] random read throughput: 2,280.00 MBPS, and 259054 IOPS
LUN 0_4  on drive [NVME_4 ] random read throughput: 2,452.00 MBPS, and 273260 IOPS
LUN 0_6  on drive [NVME_6 ] random read throughput: 2,074.00 MBPS, and 254981 IOPS
LUN 0_7  on drive [NVME_7 ] random read throughput: 2,524.00 MBPS, and 265266 IOPS
LUN 0_9  on drive [NVME_9 ] random read throughput: 2,322.00 MBPS, and 268461 IOPS

Aggregate random read throughput across all flash disk LUNs: 17349 MBPS
Calibrating flash disks (read only, note that writes will be significantly slower) ...
LUN 0_0  on drive [NVME_0 ] random read throughput: 2,515.00 MBPS, and 266309 IOPS
LUN 0_1  on drive [NVME_1 ] random read throughput: 3,035.00 MBPS, and 300333 IOPS
LUN 0_10 on drive [NVME_10] random read throughput: 2,895.00 MBPS, and 301062 IOPS
LUN 0_3  on drive [NVME_3 ] random read throughput: 3,128.00 MBPS, and 327217 IOPS
LUN 0_4  on drive [NVME_4 ] random read throughput: 2,941.00 MBPS, and 299487 IOPS
LUN 0_6  on drive [NVME_6 ] random read throughput: 3,006.00 MBPS, and 300623 IOPS
LUN 0_7  on drive [NVME_7 ] random read throughput: 2,613.00 MBPS, and 277664 IOPS
LUN 0_9  on drive [NVME_9 ] random read throughput: 2,539.00 MBPS, and 284320 IOPS

İyi çalışmalar.

Step by Step Oracle RAC 12C (FLEX ASM) Installation on Linux X86_64 (VM)

Selamlar,

Oracle VM üzerine RAC 12C (flex ASM) kurulumunu içeren step by step bir guide hazırladım. Aşağıdaki linkten indirebilirsiniz.

Step by Step Oracle RAC 12C (FLEX ASM) Installation on Linux X86_64 (VM)

Kolay gelsin.

Passwordless ssh configuration on Linux 6.5

1- Generate ssh key.

$ cd $HOME
$ mkdir .ssh
$ chmod 700 .ssh
$ cd .ssh
$ ssh-keygen -t rsa
$ ssh-keygen -t dsa

2-

$ cat *.pub >> authorized_keys.<node#>

On Node 1;
$ cat *.pub >> authorized_keys.node1
On Node 2;
$ cat *.pub >> authorized_keys.node2

3- send authorized_keys to other nodes.

$ cd $HOME/.ssh
$ scp authorized_keys.<node#> <node#>:$HOME/.ssh/

On Node 1;
$ scp authorized_keys.node1 rac12c2:$HOME/.ssh/
On Node 2;
$ scp authorized_keys.node2 rac12c1:$HOME/.ssh/

4- create authorized_keys on all nodes.

$ cd $HOME/.ssh
$ cat *.node* >> authorized_keys
$ chmod 600 authorized_keys

5- Test it.

$ ssh <hostnameX> date

On Node 1;
$ ssh rac12c2 date
Mon Aug 15 13:44:22 EEST 2016
On Node 2;
$ ssh rac12c1 date
Mon Aug 15 13:45:06 EEST 2016

ORA-28374 error after create encrypted tablespace

Selamlar,

encrypted tablespace oluştururken aşağıdaki hatayı aldım.

ERROR at line 1:
 ORA-28374: typed master key not found in wallet

Çözüm olarak “How To Generate A New Master Encryption Key for the TDE (Doc ID 445147.1)” dokümanından faydalanarak yeni bir master key create ettim;

ALTER SYSTEM SET ENCRYPTION KEY IDENTIFIED BY "oracle";

ve sorun çözüldü.

Kolay gelsin.

Transparent Data Encryption (TDE) in Oracle 11.2

Selamlar,

Wallet Oluşturma

 1. sqlnet.ora dosyası editlenir.
  ENCRYPTION_WALLET_LOCATION=
   (SOURCE=(METHOD=FILE)(METHOD_DATA=
    (DIRECTORY=/u01/app/oracle/admin/DB11G/encryption_wallet/)))
 2. Database’e bağlanıp master key oluşturuyorum.
  ALTER SYSTEM SET ENCRYPTION KEY IDENTIFIED BY "oracle";
 3. OS üzerinde kontrol ediyorum.
  [oracle@oel65 wallet]$ pwd
  /u01/wallet
  [oracle@oel65 wallet]$ ls -l
  total 8
  -rw-r--r-- 1 oracle oinstall 3109 Jul 30 17:24 ewallet.p12
  
  
 4. DB üzerinde kontrol ediyorum.
  SQL> select status from V$ENCRYPTION_WALLET;
  STATUS
  ------------------
  OPEN

Database kapanıp açıldıktan sonra wallet’ın tekrar açılması gerekli.

ALTER SYSTEM SET ENCRYPTION WALLET OPEN IDENTIFIED BY "oracle";

ALTER SYSTEM SET ENCRYPTION WALLET CLOSE;

 

12C Grid Installation – “PRVF-0002: could not retrieve local node name”

Selamlar,

12C grid kurulumuna başlarken ./runInstaller’ı çalıştırdıktan sonra aşağıdaki gibi bir hata aldım;

“PRVF-0002: could not retrieve local node name”

grid12c

Çözüm;

/etc/hosts dosyasını kontrol etmek gerekiyor. Hostname yazılmamış ve ya yanlış yazılmış olabilir.

[root@oel65 grid]# cat /etc/hosts
127.0.0.1   localhost localhost.localdomain

192.168.60.103 oel65.12c.asm..gantek.com oel6.5

/etc/hosts’u değiştirdim ve sorun çözüldü.

[root@oel65 grid]# cat /etc/hosts
127.0.0.1   localhost localhost.localdomain

192.168.60.103 oel65.12c.asm.gantek.com oel6.5

Kolay gelsin.